آدرس : مازندران، رویان، رویان

فروش زمین در رویان

زمین ۱۲۰۰ متری با یک بنای قدیمی ، دارای آب برق گاز