نوع سند : قولمانه ايوام بانکي : نداردنماي ساختمان : سیمان سفید
آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان به ونوش

ویلا داخل شهرک – شمال

۲۰۰ متر زمین ، ۲۰۰ متر بنا ، سه خوابه ، داخل شهرک (شهرک دارای ۶ قطعه میباشد.)