نوع سند : قولمانه اينوع مستغله : هم کفوام بانکي : نداردنماي ساختمان : سیمان سفید
آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان به ونوش

ویلای همکف در شمال

۴۰۰ متر زمین ، ۱۷۰ متر بنا ، ۳ خوابه (شهرک دارای ۶ قطعه میباشد.)