آدرس : مازندران، چالوس،

آپارتمان تک واحدی در چالوس

آپارتمان ۹۵ متری ، دو خوابه ، طبقه اول تک واحدی