آدرس : مازندران، رویان،

فروش زمین در رویان

زمین ۱۲۰۰ متری با یک بنای قدیمی ، دارای آب برق گاز

خرید زمین در رویان

فروخته شد