آدرس : مازندران، چالوس، محدوده چالوس

فروش زمین در چالوس

املاک موسوی، زمین ۲۵۰ متری ، چهار طرف محصور

خرید زمین در چالوس

فروخته شد