آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

زمین در یکتاسرا

املاک موسوی، فروش زمین بدون سند

خرید زمین در یکتاسرا

فروخته شد