نوع سند : قولمانه ايوام بانکي : ندارد
آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

زمین در شمال

۶۳۰ متر زمین ، داخل شهرکی که کلا ۹ قواره میباشد.

خرید زمین شهرکی در شمال

فروخته شد