نوع سند : سند داروام بانکي : ندارد
آدرس : مازندران، رویان، محدوده ونوش

زمین ۶۰۰ متری سند دار

۶۰۰ متر زمین ، سند دار ، بهمراه یک سوئیت ۵۰ متری با امتیازات آب ، برق ، گاز و چاه آب

خرید زمین ۶۰۰ متری در رویان

فروخته شد