نوع سند : قولمانه اينوع مستغله : دوبلکسنماي ساختمان : سنگ
آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

این ملک که در املاک موسوی به شما معرفی شده است دارای ۲۸۲ متر مربع زمین و ۱۹۰ متر مربع زیر بنا میباشد و فروش آن بصورت یک دوم نقد و مابقی اقساط بلند مدت میباشد.

فروخته شد