نوع سند : منگوله دار
آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

۲۶۱٫۵ متر مربع زمین واقع در مازندران، رویان، حسن آباد

خرید زمین سند دار در حسن آباد رویان

فروخته شد