نوع سند : قولمانه اي
آدرس : مازندران، چالوس، محدوده چالوس

۲۰۰ متر زمین، واقع در محدوده شهری چالوس, پالوجده, خ شهید رضایی

زمین با قیمت مناسب در چالوس

فروخته شد