آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

فروش ۴۵۵ متر مربع زمین با جواز ساخت و دارای امتیازات آب و برق و گاز ورودی زمین

فروش زمین با جواز ساخت در شمال

فروخته شد