نوع سند : قولمانه اي
آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

فروش زمین در شمال

زمین فوق داخل شهرک و دارای نگهبانی ۲۴ ساعته می باشد.

دارای امتیازات آب و برق و گاز ورودی زمین میباشد

خرید زمین در یکتاسرا

فروخته شد