نوع سند : قولمانه اي
آدرس : مازندران، نوشهر، نوشهر

املاک موسوی، فروش ۶۱۰ متر مربع زمین و ابعاد زمین ۳۲*۱۹ میباشد  که این ملک در محدوده کمربندی نوشهر واقع شده است

زمین در کمربندی نوشهر

فروخته شد