نوع سند : سند تک برگ
آدرس : مازندران، نوشهر، محدوده نوشهر

فروش زمین ساحلی داخل شهرک

۵۰۱ متر زمین , واقع در شهرک ساحلی

شهرک دارای اساسنامه میباشد (یکی از شروط اساسنامه این است که ارتفاع سازه ها تا ۹/۸۰ میباشد

خرید زمین ساحلی در چلک

فروخته شد