آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

ویلا دو خوابه در رویان

۲۳۴ متر مربع زمین، ۱۵۵ متر مربع زیر بنا دو خوابه در منطقه بنجکول

خرید ویلا در رویان

فروخته شد