آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

خرید زمین جوازدار
۳۰۵ متر زمین – دارای مجوز ساخت – داخل شهرک – دارای نگهبانی – واقع در منطقه جنگلی در محدوده رویان و سی سنگان

خرید زمین جواز دار در ونوش

فروخته شد