نوع سند : منگوله دارنوع مستغله : هم کفنماي ساختمان : سیمان سفید
آدرس : مازندران، رویان، محدوده سی سنگان

فروش ویلای ساحلی
۷۲۲ متر زمین – ۱۶۰ متر بنا – ۲ خوابه – سنددار – داخل شهرک – دارای نگهبانی
فروش به ۲ صورت:
۱- بصورت یکجا: یک میلیاردوچهارصدمیلیون تومان
۲- بصورت تفکیکی:فقط ۳۵۰ متر زمین با ۱۶۰ متر ویلا ۸۵۰ میلیون تومان

خرید ویلا ساحلی در رویان

فروخته شد