آدرس : مازندران، رویان، محدوده سی سنگان

زمین ساحلی
۴۰۰ متر زمین ساحلی – داخل شهرک – دارای نگهبانی

خرید زمین در شمال

فروخته شد