آدرس : مازندران، رویان، محدوده سی سنگان

خرید زمین تجاری در رویان
زمین تجاری اصلی بدون سند ، ۱۴۰۰ متر دارای ۲۵ متر بر تجاری اصلی ، قیمت متری ۳٫۵ میلیون تومان

زمین تجاری در رویان

فروخته شد