آدرس : مازندران، رویان، شهر رویان

خرید زمین ساحلی در رویان

۴۳۰ متر مربع زمین واقع در محدوده رویان، نزدیک به شهر و مراکز تجاری خرید در شهر رویان

زمین ساحلی در رویان

فروخته شد