نوع سند : سند دار
آدرس : مازندران، رویان، محدوده سی سنگان

زمین ۴۰۰ متری در رویان سند دار

زمین ۴۰۰ متر ، سند دار ، متری ۵۰۰۰۰۰ تومان

خرید زمین سنددار در رویان

فروخنه شد