نوع سند : سند دار
آدرس : مازندران، رویان، محدوده سی سنگان

زمین فروشی در رویان

زمین ۱۰۰۰ متری سند دار ، روستای زرین کلا

زمین در رویان

فروخته شد