نوع سند : در دست اقدام
آدرس : مازندران، رویان، محدوده سی سنگان

زمین ۸۰۰ متری در کمربندی ونوش به رویان

زمین ۸۰۰ متری ، ثبت نام سند شده ، دارای امتیازات آب برق گاز ، دورتادور زمین دیوارکشی شده ، واقع در کمربندی ونوش به رویان

خرید زمین در کمربندی ونوش

فروخته شد