آدرس : مازندران، رویان، محدوده سی سنگان

زمین فروشی داخل مجتمع

املاک موسوی، زمین ۳۰۰ متری بدون سند ، داخل مجتمع

خرید زمین داخل مجتمع

فروخته شد