آدرس : مازندران، رویان، محدوده ونوش

زمین جواز دار داخل شهرک

زمین ۲۹۰ متری با مجوز ساخت ، داخل شهرک ، بدون سند

خرید زمین جوازدار شهرکی در رویان

فروخته شد