نوع سند : سند داروام بانکي : ندارد
آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

زمین ۳۲۵ متری در رویان

املاک موسوی، زمین ۳۲۵ متری ، دارای سند و جواز ساخت

خرید زمین جوازدار در شهر رویان

فروخته شد