آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

خرید زمین در فراشکلا

املاک موسوی، زمین ۳۴۲ متری ، بدون سند

زمین در فراشکلا

فروخته شد