آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

خرید زمین در وازیوار

املاک موسوی، زمین ۳۰۰ متری ، بدون سند

زمین در وازیوار

فروخته شد