آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

خرید زمین در فراشکلا

املاک موسوی، زمین ۳۲۰ متری ، بدون سند

زمین داخل بافت فراشکلا

فروخته شد