نوع سند : در دست اقدام
آدرس : مازندران، چالوس،

فروش فوری زمین در چالوس

فروش فوری زمین ۴۵۰ متری دیوار کشی شده ، ثبت نام سند انجام شده

خرید زمین زیر قیمت در چالوس

فروخته شد