آدرس : مازندران، نوشهر،

اجاره سه دهنه انبار

اجاره سه دهنه انبار ۱۵۰ متری با امکانات ، ۵ میلیون پیش و ۱ میلیون اجاره

اجاره انبار در نوشهر

اجاره داده شد