آدرس : مازندران، نوشهر،

اجاره مغازه در نوشهر

مغازه اجاره ای ، ۳۲ متر کف و ۱۰ متر بالکن ، فول امکانات ، ۱۰ میلیون پیش و ماهی ۱ میلیون تومان اجاره

مغازه اجاره ای در نوشهر

فروخته شد