آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

فروش زمین در ییلاق ، شمال

املاک موسوی، فروش زمین ۵۰۰ متری ، بدون سند

خرید زمین ییلاق در منطقه رویان

فروخته شد