نوع سند : سند دارنوع مستغله : دو طبقهوام بانکي : نداردنماي ساختمان : سیمان سفید
آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

ویلا سند دار در شمال

۴۹۸ متر زمین ، ۲۳۰ متر بنا ، ۳ خوابه ، داخل شهرک ، سند دار

خرید ویلا سنددار در شمال

فروخته شد