نوع سند : سند داروام بانکي : نداردنماي ساختمان : سنگ
آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

وبلا استخردار در شمال

۹۲۰ متر زمین ، ۳۳۰ متر بنای نو ساز ، ۳ خوابه ، سند دار ، با جواز ساخت ، استخردار , نززدیک به شهر ، نزدیک به پارک جنگلی سی سنگان ، نزدیک به آبپری رویان ، نزدیک به پارک جنگلی رویان

خرید ویلا استخردار در شمال

فروخته شد