نوع سند : سند تک برگ
آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

فروش زمین سند دار

۳۲۱ متر مربع زمین، دارای سند تک برگ، در منطقه یکتا سرا، بصورت نقد و اقساط

خرید زمین سند دار در رویان

فروخته شد