نوع سند : قولمانه اي
آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

فروش زمین در رویان

۴۵۵ متر زمین ، در محدوده ۲۰۰ متری ساحل دریا

دارای جواز ساخت ۲۰۰ متر

خرید زمین قواره بزرگ در رویان

فروخته شد