آدرس : مازندران، تنکابن، تنکابن

فروش زمین در شهسوار

۱۰۰۰ متر مربع زمین واقع در شهسوار با قیمت مناسب برای فروش موجود میباشد

خرید زمین قواره بزرگ در شهسوار

فروخته شد