آدرس : مازندران، رویان، محدوده سی سنگان

فروش زمین با بر تجاری در شمال

۱۰۰۰ متر مربع زمین، با ۲۵ متر بر تجاری، (۴۰*۲۵)، دارای سند

خرید زمین تجاری در رویان

فروخته شد