آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

املاک موسوی؛ ملک فوق شخصی بوده و در  کوچه بن بست غیر بومی واقع شده و دارای نگهبان شب و باغبان می باشدو فاصله آن تا دریا ۳۰۰ متر می باشد…

 

فروخته شد