آدرس : مازندران، محمودآباد، محدوده محمودآباد

زمین فروشی در محمودآباد

 املاک موسوی، زمین ۲۷۰ متری ، متری ۳۵۰۰۰۰ تومان

خرید زمین درمحمود آباد آزادمون

فروخته شد