نوع سند : سند دار
آدرس : مازندران، نوشهر،

خرید زمین در نوشهر

املاک موسوی، زمین سند دار ، ۳۳۳ متر با ۱۰ متر بر

زمین در نوشهر

فروخته شد