آدرس : مازندران، رویان، محدوده سی سنگان

زمین ساحلی در رویان

زمین ساحلی ۲۳۰ متر ، بدون سند

خرید زمین قواره اول ساحل در رویان

فروخته شد