آدرس : مازندران، نور، محدوده نور

خرید زمین در نور

زمین ۲۲۰ متر ، واقع در شهر نور ، بدون سند ، داخل بافت

خرید زمین در شهرستان نور

فروخته شد