آدرس : مازندران، رویان، محدوده سی سنگان

زمین در رویان

زمین ۴۵۵ متری ، دارای جواز ساخت

خرید زمین جوار دار در رویان

فروخته شد