آدرس : مازندران، رویان، محدوده سی سنگان

خرید زمین در عالم کلا

املاک موسوی، زمین ۵۱۰ متری ، عالم کلا ، بدون سند

خرید زمین داخل بافت در سی سنگان

فروخته شد