آدرس : مازندران، رویان، محدوده سی سنگان

خرید زمین در رویان

زمین ۸۸۰ متری ، بدون سند

خرید زمین داخل بافت مسکونی شهر رویان

فروخته شد