آدرس : مازندران، نوشهر،

اجاره آپارتمان در نوشهر

اجاره آپارتمان ۱۰۰ متری ، داخل شهر ، ۲۵ میلیون پیش پول با ۱۵۰ هزار تومان اجاره

اجاره آپارتمان داخل شهر نوشهر

اجاره داده شد